Modlitwa parafii

MODLITWA    PARAFII

Panie Jezu Chryste, Pasterzu naszych dusz, prosimy Ciebie za nas wszystkich,
których wybrałeś sobie do tej parafii.
Zachowaj nas w świętej łasce i miłości Twojej,
niech z Ciebie czerpiemy wciąż nowe życie.
Niech moc Twoja tworzy z nas żywe członki
Twego Mistycznego Ciała.
Daj nam zawsze Chleba Żywota.
Niech nasza parafia wzrasta i uświęca się na obraz i podobieństwo Twoje.
Prosimy Cię Panie, za wszystkich,
którzy tworzą naszą parafię i którzy jej służą.
Prosimy za kapłanów, pasterzy naszych dusz.
Niech dojrzewają w znojnym trudzie, by byli wzorem wiary i życia z wiary.
Otocz swoją opieką ojców rodzin, aby byli wzorem wiary.
Otocz swoją opieką matki, aby uczyły pięknej miłości.
Otocz opieką naszą młodzież, daj jej odwagę, miłość prawdy,
czystość i wierność chrześcijańskiemu powołaniu.
Spraw, Panie, aby dzieci były dobre i posłuszne,
aby zawsze odnosiły się do nich Twoje słowa: Takich jest Królestwo niebieskie.
Prosimy Cię szczególnie za tych, którzy się smucą i cierpią,
za wszystkich chorych i niedołężnych, za wdowy i sieroty.
Ty, o Panie, wspomóż samotnych, prowadź bezdomnych,
bądź nadzieją umierających, a z tymi, którzy już odeszli do Ciebie,
racz nas zachować w jedności przez wiarę, nadzieję i miłość.
Panie, zostań z nami i z całym Kościołem Twoim.
Zostań z nami wszystkimi. Zostań wśród nas, należących do wspólnoty parafialnej świętego Marcina w Kołobrzegu, zostań ze wszystkimi
kuracjuszami i wypoczywającymi nad polskim morzem
i buduj w sercach naszych Twoje Królestwo.
Maryjo, Matko Kościoła, wstawiaj się za nami do Twojego Syna.
Bądź nam Matką na drogach naszego życia.
Matko pięknej miłości, wyjednaj nam ducha miłości, która nigdy nie ustaje.
Święty Marcinie, nasz patronie, módl się za nami. Amen.

Dodaj komentarz